FACE
臉部彩妝

 • 玫琳凱遮瑕膏
  $750
 • 玫琳凱妝前飾底凝露
  $800
 • 高感光透明白蜜粉
  $800
 • 12H透氣抗汙粉凝霜
  $880
 • 裸光肌蜜美顏霜
  $1580
 • 保濕隔離修顏霜
  $1280
 • 玫琳凱礦妍晶透粉餅
  $650
 • 3D奇肌粉底液
  $1050
 • 玫琳凱腮紅
  $550
 • 柔礦薄紗蜜粉
  $800